Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub ZVONEČEK
Nádražní 695/28, 742 35 Odry

Zřizovatel: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Karlínské náměstí 12, Praha , IČO: 43 0024 55
Poslání: Je otevřeným, nezávislým, nepolitickým dobrovolným spolkem s celorepublikovou působností zastřešující všechny své pobočné spolky, který vznikl za účelem zajišťování, naplňování, realizace a ochrany práv, zájmů a potřeb dětí a mládeže se zdravotním postižením/bez ohledu na jeho druh a stupeň/ a jejich rodin.
Řídí se Stanovami Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. ,které jsou zapsány do sbírky listin 18.6.2018 pod č.L2393/SL18/MSPH.

Členové výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klubu Zvoneček jsou uvedeni v registru spolků ČR, pod IČO: 654 71 776.

Klubové činnosti Zvonečku nesouvisí s poskytováním sociálních služeb. Jsou zcela odděleny organizačně i finančně. Financovány jsou z členských příspěvků členů, z finančních příspěvků na jednotlivé akce, finančních darů soukromých, případně právnických osob, Grantů a projektů prostřednictvím ARPZPD v Praze anebo přímo Klubem Zvoneček.
Provozní doba Klubu Zvoneček: pondělí od 14,00 hodin do 16,30 hodin a
pátek    od  8,00 hodin do 11,30 hodin

K provozu klubových činností slouží třída a herna včetně vybavení.
Za provoz klubových činností je zodpovědný výbor Klubu Zvoneček.

Pravidelná setkávání členů Klubu Zvoneček a jejich dětí probíhá každý týden, vždy v pondělí odpoledne a v pátek dopoledne, jak je uvedeno v provozní době Klubu. Jedná se o zájmové činnosti.

Plán klubových akcí pro rok 2019 financování
1. sportovní činnosti spojené s cvičením a plaváním ve vodě, saunování 70% MZ, 30% jiné zdroje
2. cvičení v tělocvičně pod vedením odborníka 70% MZ, 30% jiné zdroje
3. jednodenní prázdninová akce pro rodiny s dětmi úhrada účastníků a jiné zdroje
4. ozdravný pobyt u moře v Italii Bibione od 6.9.-15.9.2019 s ohňostrojem úhrada účastníků
5. Mikulášské odpoledne ve Zvonečku  finanční dar sponzora, člen.přísp.
6. Tradiční adventní  koncert *MZ-ministerstvo zdravotnictví ČR

ARPZPD v ČR, z.s. Klub Zvoneček je poskytovatelem dvou registrovaných sociálních služeb u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě,28.října 117.
1.identifikátor: 929 32 87 sociálně aktivizační služby  pro rodiny s dětmi a
2.identifikátor: 229 85 02 centra denních služeb