• Nerozmazlujte mně. Vím docela dobře, že bych nemělo mít všechno, co si řeknu. Jenom vás zkouším
 • Neváhejte být na mně přísní. Dávám tomu přednost. Umožňuje mi to vědět, kde stojím.
 • Nevyvíjejte na mně nátlak. Učí mně tomu, že síla je všechno co platí. Budu reagovat daleko spíše, budu-li vedeno.
 • Nebuďte nedůslední. To mně mate a nutí mne to čím dál víc se pokoušet utéci ode všeho, jak jen mohu.
 • Neslibujte, nemusíte být schopni sliby dodržet, to podlomí moji důvěru ve vás.
 • Nepodléhejte mým provokacím, když říkám a provádím věci jenom proto, abych vás rozčílilo. Budu se potom pokoušet o další „vítězství“.
 • Nebuďte příliš rozčílení , když vám řeknu: „Já vás nenávidím“. Nemyslím to vážně, ale chci, abyste cíliti lítost nad tím, co jste mi udělali.
 • Nedělejte, abych se cítilo ještě menší než jsem. Budu pak dělat všechno proto, abych se chovalo hrozně důležitě.
 • Nedělejte za mně věci, které mohu udělat samo. Nutí mně to cítit se jako malé dítě a vás mohu nutit, abyste mi dále sloužili.
 • Nevěnujte mým „špatným způsobům“ zase tak mnoho pozornosti. Jenom mně to povzbuzuje, abych v nich pokračovalo.
 • Neopravujte mně před lidmi. Daleko více si to uvědomím, když mi o tom řeknete v klidu v soukromí.
 • Nedělejte si starost o to, že spolu trávíme málo času. Záleží na tom, jak ten čas trávíme.
 • Nedopusťte, aby moje obavy vzbuzovaly vaši úzkost. Potom budu mít ještě větší strach. Ukažte mi odvahu.
 • Nezapomínejte, že se nemohu rozvíjet bez spousty porozumění a povzbuzení, ale že se někdy zapomíná na pochvalný souhlas, když něčeho poctivě dosáhnu.
 • Chovejte se ke mně takovým způsobem, jakým se chováte k vašim přátelům, a potom i já budu váš kamarád. Pamatujte si, že se toho naučím více podle vzoru než od kritiky.
 • A kromě toho, mám vás tolik rádo, a tak mi prosím lásku opětujte.