Nadace OKD významně pomůže v letošním roce 2012 oderskému Zvonečku ...

Nejprve musí mít  projekt  dobrou  myšlenku.Název projektu se vybavuje v hlavě realizátora postupně při sečítání položek... Řešíme otázky co by se mohlo ještě udělat, jak to udělat a kolik to bude stát... Následuje řada ověřování jednotlivých položek a také se musí vždy vyřešit otázka, kdo bude s obsahem projektu pracovat, komu bude určen a co bude daný projekt řešit... Následuje doba očekávání a hledání vyhlášení úspěšných projektů.
Letos nás Nadace OKD v podpoře Pro zdraví 2012 velmi  pěkně překvapila. Zvoneček v Odrách opět uspěl projektem s krásným názvem "Cestu si tvoříme tím, že jdeme" a s poskytnutou částkou 209.300.- Kč, tj.plnou výší, kterou jsme požadovali.
Finanční prostředky budou sloužit k zajištění  aktivizačních, vzdělávacích, výchovných a sociálně terapeutických činnosti a aktivit, materiálně i k zabezpečení mzdových nákladů, které budou spojeny s realizací projektu.
K těmto aktivitám bude patřit poznávání okolí- fauny a flory, ke sportovním činnostem, k posílení zdraví formou plavání, sportování, k zajištění vzdělávacích činností a aktivit, úhrada dopravy, úhrady vstupného a pod.
Projekt se již úspěšně rozběhl v měsíci květnu t.r. a je o něj veliký zájem rodin s malými dětmi, rodin minoritních skupin i rodin dlouhodobě sociálně slabých. Velmi nás to těší.
Projekt Nadace OKD pomůže finančně zabezpečit kvalitní vzdělávací a poznávací program pro děti a mládež o prázdninách.

Velmi si toho vážíme a Nadaci OKD děkujeme.
   

Nadace OKD v roce 2009 schválila projekt "Tvoříme, vzděláváme se, poznáváme svět" a podpořilo jej částkou 150.000,-.
Děkujeme!

Projekt řeší aktivizaci dětí, mládeže a mladých lidí se zdravotním postižením. Podporuje jejich zájem v oblasti
sportovních a ozdravných činností, poznávacích akcí a vzdělávacích programů.