Asociace rodičů  a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Klub Zvoneček
Nádražní 695/28
742 35  Odry

Seznam pracovníků CD a SAS

Kmenoví pracovníci sociálních služeb

Klára Galetková
Ředitelka sociálních služeb

Centrum denních služeb, identifikátor 2298502

Kontaktní telefon: 728 476 958, 556 731 161
Kontaktní e-mail: klub.zvonecek@seznam.cz

Klára Galetková
vedoucí sociální služby, sociální pracovník

Bc. Pavla Baráková
sociální pracovník

Petra Peštová
pracovník v sociálních službách

Ing. Táňa Sokolová
pracovník v sociálních službách

Irena Špůrková
pracovník v sociálních službách

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor 9293287

Kontaktní telefon: 728 476 958, 556 731 161
Kontaktní e-mail: sas.zvonecek@seznam.cz

Bc. Pavla Baráková
vedoucí sociální služby, sociální pracovník

Ing. Táňa Sokolová
pracovník v sociálních službách, terénní pracovník

Irena Špůrková
pracovník v sociálních službách, terénní pracovník

Členové výboru

statutární orgán:

1. Galetková Klára - předsedkyně
2. Saranová Ludmila - místopředsedkyně

ekonomický pracovník a daňový poradce
3. Ing. Homolová Dana - hospodář

4. Hegarová Ilona - členka
5. Bílý Jiří - člen
                                                                                                                      
ředitel sociálních služeb: Klára Galetková


*
Maršálková Marie - předseda kontrolní komise
Mariánek Jan DiS. - člen kontrolní komise
Grossmannová Ludmila- člen kontrolní komise

*

Schváleno na členské schůzi dne 12. 3. 2018
a změna na výborové schůzi 29. 8. 2018