.. Můžeme pomoci i Vám!
Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek.
Hérakleitos z Efesu

Projekt Renaissance je zaměřen na pomoc dětem a mládeži s trvale nepříznivým zdravotním stavem. Cílem projektu je sponzorské zajištění lékařských magnetoterapeutických kompletů značky Renaissance.
AWD nadace Pomoc dětem v České republice působí od roku 2005. Finanční prostřecdky plynnou do nadace zcela unikátním způsobem, a to tak, že každý ekonomický poradce společnosti AWD Česká republika dobrovolně měsíčně přispívá 1 % ze svého výdělku.
Díky této nadaci jsme obdrželi magnetoterapeutický komplet přístrojů k celkové rehabilitaci.

Děkujeme!